İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Selçuk Üniversitesi / Statik Dersi
0


SORU 1: Benzinle kirletilmiş zemin örneğinin (özgül yoğunluğu=0.9) özellikleri ise dane yoğunluğu
2,68 Mg/m3, w=%26,2, benzinin hacmi suyun hacminin %20’sini oluşturmaktadır ve boşlukların
%84’ü benzin ve su ile dolu haldedir.
a. Faz diyagram üzerinde kütle ve hacim değerlerini hesaplayınız. Faz diyagramını çiziniz.
(değerleri şekil üzerinde ayrıntılı bir şekilde gösteriniz ve yazınız).
b. Örneğin boşluk oranını ve porozitesini bulunuz.
c. Örneğin toplam ve kuru yoğunluğunu bulunuz.SORU 2: 6338 m3 hacmindeki su içeriği %18,12 ve doğal haldeyken porozitesi 0,469 olan bir zemin
uygun bir şekilde yol dolgusu olarak sıkıştırılmıştır. Sıkıştırılan bu zeminin su içeriği %27,82 boşluk
oranı 0,358 ölçülmüştür. Sıkıştırılmış dolgunun hacmini bulunuz.SORU 3: Maksimum kuru birim hacim ağırlığı 18 kN/m3, maksimum porozitesi %46, tane özgül
ağırlığı 2,62, su içeriği %20,45 olan kumdan 33 kN örnek alınmış, kurutularak rölatif sıkılığı 0,606
olacak şekilde çapı 125 cm yüksekliği 205 cm olan tanka doldurulmuştur. Verilen bilgilerin ışığında;
a. Tanktaki kumun yüksekliğini bulunuz.
b. Tank aynı şartlar altında kaç kN kum depolayabilir hesaplayınız.


SORU 4: Aşağıdaki zeminleri USCS ve AASHTO sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırınız:
a. İyi derecelenmiş kumlu çakıl bir örnek %72 inceden iriye yarı köşeli çakıl, %24 inceden iriye
yarı köşeli kum ve %4 ince dane içermektedir. Danelerin en büyük çapı 75 mm’dir. Eğrilik
katsayısı 2,69 ve üniformluk katsayısı ise 12,4’tür.
b. %73 inceden iriye yarı köşeli sarı-kırmızımsı kum ve %27 organik ve Siltli koyu kahverengi
ince daneler içermektedir. Örneğin doğal haldeyken LL=%38 etüvde kurutulduktan sonra
LL=%27 olarak bulunmuştur. Doğal halde PI=%7’dir.
c. %6 NP (non-plastik) Siltli daneler, %77,80 inceden iriye yarı yuvarlaktan yarı köşeliye çakıl,
%16,20 yarı yuvarlaktan yarı köşeliye kum bulunmaktadır. Yarı yuvarlak iri kaya parçalarının
çapı 500,10 mm’dir. Üniformluk katsayısı 40, eğrilik katsayısı 0,82’dir.
d. Bir kum örneğinde yapılan elek analizi deneyine göre %62 ince kum, %21 siltli kum ve %17
çakıl içerdiği görülmüştür. En büyük çap 20 mm’dir. WL=33 ve PL=%27’dir.
e. Kahverengi, yaş (ıslak), organik olan bir zemin 200 nolu elekten tamamen geçmektedir.
Örneğin doğal haldeyken LL=%38 etüvde kurutulduktan sonra LL=%32 olarak bulunmuştur.
Doğal halde PI=%21’dir.SORU 5: Zemin sınıfı SM-SC olan zemine ait;
a. Granülometri eğrisini çizerek granülometri kriterlerini (D10, D50, D30, D60, Cr, U) bulunuz. Likit
ve plastik limit değerlerini tahmin ediniz.
b. Bu zemini tane çapına (MIT) sistemine göre sınıflandırınız.
SORU 6: Bir zemin numunesinin özgül ağırlığı ASTM D 854 standart yöntemi kullanılarak
belirlenmiş olup deney verileri aşağıdaki gibidir. Bu zemin için özgül yoğunluğu (Gs’yi) hesaplayınız.
Zemin Su İçeriği (%) 1,42
Zemin kütlesi (g) 9,650
Piknometre + Su kütlesi (g) 69,312
Piknometre + Su + Zemin (g) 75,203
Piknometre hacmi (cm3) 50Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *