İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Yıldız Teknik Üniversitesi / Malzeme Mekaniği Dersi
+2

Malzeme Mekaniği Dersi Sınav Soru ve Cevapları

1-Metali,kompozit.polimer ve seramik malzemeden ayırmak için atomlarını görebildiğimiz bir mikroskop kullanıyor olsak nasıl ayırt  ederiz açıklayınız.


2-Çekme test numunesine deney öncesi L0 ölçme boyu çizilir. Çizilen L0 10 eşit parçaya bölünerek çizilir. Bunun nedenini yöntemi de belirterek açıklayınız.


3-σ,ε  (gerilme-gerinim)   ile σg,εg  (gerçek gerilme- gerçek gerinim)neden birbirinden farklıdır?

Cevap: Gerilme-gerinim eğrisi, bir malzemenin gerilme ve gerinim değerlerinin ilişkisini gösteren bir grafiktir. Bu eğri, malzemenin elastik davranışını ve plastik deformasyonunu açıklamak için kullanılır.
Gerçek gerinim ise, malzemenin gerçek fiziksel deformasyonunu ifade eder. Yani, gerçek gerinim değeri, malzemenin boyutlarındaki gerçek değişimi yansıtır. Gerçek gerinim, malzemenin elastik olmayan davranışını, plastik deformasyonu ve diğer elastik olmayan etkileri hesaba katar.
Bu nedenle, gerilme-gerinim eğrisi ve gerçek gerinim değeri birbirinden farklıdır. Gerilme-gerinim eğrisi, malzemenin elastik ve plastik bölgelerini gösterirken, gerçek gerinim değeri malzemenin elastik olmayan davranışını yansıtır. Gerilme-gerinim eğrisi genellikle malzemenin elastik davranışını temsil ederken, gerçek gerinim değeri malzemenin tüm deformasyon davranışını yansıtır.


4-Çentik Darbe Deneyi (Charpy) nin gerçek amacı nedir? Neyi bulmayı hedefler?

Cevap: Çentik Darbe Deneyi, malzemelerin darbe dayanımını belirlemek ve kırılma davranışını analiz etmek için kullanılan bir deney yöntemidir. Bu deneyin gerçek amacı, malzemelerin darbe yükü altında nasıl davrandığını değerlendirmek ve malzeme seçimi, tasarım veya güvenlik analizlerinde kullanılmak üzere malzemelerin darbe dayanımı özelliklerini belirlemektir.

Charpy deneyi, bir malzeme numunesine darbe enerjisi uygulanarak numunenin kırılma davranışını ölçer. Bu deneyde, numune bir çentik (yarık veya oluk) içeren bir geometriye sahiptir. Numuneye darbe enerjisi uygulandığında, enerji numune üzerinde konsantre edilir ve numune çentiğe doğru kırılır. Bu, malzemenin darbe dayanımını ve çentik etkisi altında kırılma özelliklerini değerlendirmek için önemli bir gösterge sağlar.

Çentik Darbe Deneyi (Charpy), malzemelerin darbe dayanımının belirlenmesi ve kırılma davranışının analiz edilmesi amacıyla kullanılır. Bu deneyin sonuçları, malzeme seçimi, tasarım optimizasyonu, hasar toleransı analizi ve yapısal bileşenlerin dayanıklılığının değerlendirilmesi gibi birçok uygulama alanında kullanılmaktadır.


5-t1°C’de , yüzeyi S0 olan homojen bir levhanın sıcaklığı ∆t°C kadar değişirse levhanın son yüzeyinde genleşme miktarı  ∆s ne olacaktır?


6-Transgranüler kayma kırılması, Transgranüler klivaj kırılması terimlerini açıklayınız.

Cevap: 
  1. Transgranüler kayma kırılması: Bu kırılma mekanizması, malzemenin kristal yapı içinde kayma hareketi ile gerçekleşir. Kristal yapının düzlemleri üzerinde atomlar kayar ve malzeme boyunca kayma bantları oluşur. Bu kayma bantları, malzeme boyunca ilerleyerek kırılmayı tetikler. Transgranüler kayma kırılması genellikle metalik malzemelerde gözlenir.
  2. Transgranüler klivaj kırılması: Bu kırılma mekanizması, malzemenin kristal yapı içindeki düzlemlerde ortaya çıkan düzlemleşme (klivaj) kırılmasıyla gerçekleşir. Malzeme içindeki zayıf bağlı düzlemler boyunca kesme gerilimi uygulandığında, kırılma düzlemi boyunca kesme gerilimi aşan bir gerilme oluşur ve malzeme kırılır. Transgranüler klivaj kırılması genellikle kırılgan malzemelerde, özellikle kristalin yapıya sahip seramiklerde ve bazı metallerde gözlenir.


7-Bir eksene göre birbirine zıt ve aralarında çok küçük uzaklık bulunan 2 kuvvetin malzemeye etkimesi sonucu malzemede ne olur?

Birbirine zıt yönde etki eden ve aralarında küçük bir uzaklık bulunan iki kuvvetin malzemeye etkimesi sonucu, malzeme üzerinde gerilme ve deformasyon oluşur.
Eğer iki kuvvetin büyüklüğü ve malzemenin dayanımı arasında bir denge varsa, malzeme elastik davranabilir ve geri dönüşümlü deformasyon gösterebilir. Bu durumda, kuvvetler malzeme üzerinde gerilme oluşturur ve malzeme esner. Ancak kuvvetlerin arasındaki uzaklık çok küçük olduğu için deformasyon miktarı da küçük olacaktır.
Eğer kuvvetlerin büyüklüğü malzemenin dayanım sınırını aşarsa, malzeme plastik deformasyona uğrayabilir. Bu durumda, malzeme üzerinde gerilme oluşur ve malzeme kalıcı şekil değiştirir. Malzeme plastiğe döner ve kuvvetlerin arasındaki küçük uzaklık nedeniyle genellikle yerel bir kırık oluşabilir.
Sonuç olarak, birbirine zıt ve aralarında çok küçük uzaklık bulunan iki kuvvetin malzemeye etkimesi sonucunda, malzeme elastik deformasyon veya plastik deformasyon gösterebilir. Elastik deformasyon durumunda malzeme geri dönüşümlü bir şekilde esner ve deformasyon miktarı küçüktür. Plastik deformasyon durumunda ise malzeme kalıcı şekil değiştirir ve yerel kırıklar oluşabilir. Bu etkileşim, malzemenin dayanımı, kuvvetlerin büyüklüğü ve uygulanan kuvvetlerin noktasal veya dağılmış olmasına bağlı olarak değişebilir.


8-Kayma olgusu hangi zorlama biçimleri için önemlidir varsa formülü nedir?


9-Elastik modülü hangi deneyler ile saptanabilir?


Yıldız Teknik Üniversitesi
 Malzeme Mekaniği Dersi Vize ve Final Soruları

Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *