İnstagram Pinterest Twitter VFSP - YouTube Facebook
Vize ve Final Soruları / Gazi Üniversitesi / Vergi Usul Hukuku Dersi
+4

Vergi Usul Hukuku Final Soruları - 2014


1- Vergi hukukunda sorumluluk şekillerini belirterek, kanuni temsilcinin sorumluluğunu açıklayınız.
2- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Mükellef a, 100.000 TL gelir elde etmiş, ancak gelir vergisi beyannamesinde 80.000 TL beyan etmiştir. Bu durumda, hangi tarhiyata başvurular ve mükellefin işlediği suç ve ceza nedir? Gelir vergisi oranını %20 olarak kabul ediniz)
b) Vergi dava daireleri kurulunun vergi yargılanmasındaki işlevini açıklayınız.
c) Mükellef A hakkında re’sen tarh edilen vergi ve ceza, kendisine 4 Ekim 2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. A, 15 Ekim 2010 tarihinde uzlaşma talebiyle ilgili dilekçe vermiş; 21 Ekim 2010’da yapılan görüşmede ise uzlaşma sağlanamamıştır. Yargı yoluna gitmek isteyen A’nın nereye başvuracağını ve bu başvuruyu hangi tarihe kadar yapabileceni açıklayınız. (Not: Mükellefin idareye başvurusu ile işlemekte olan dava açma süresi durmaktadır)
d) Mükellef Ahmet Bey, 1997 yılında bi rev almış, ancak aynı yıl belediyeye vermesi gerken emlak vergisi bildirimini vermeyi unutmuştur. Durumu, 2003 yılında fark eden belediye idaresi, re’sen vergi tarh ederek ahmet Bey’e tebliğ etmiştir. Ahmet Bey’in bu verginin tahakkuk zamanaşımına uğradığını iddia edip edemeyeceğini açıklayınız.
3- Mükellefin hatanın düzeltilmesini istemesi, fakat bu isteğin idare tarafından reddedilmesi durumunda; nereye, hangi süre içinde başvurabileceğini, dava açma süresinin geçtiği veya geçmediği olasılıklarını dikkate alarak açıklayınız.
4- Vergi kaçırma eylemini, vergi erozyonu açısından değerlendirerek, vergi kaçırlamın engellenmesi için alınması gereken önlemleri, mükellef ve idare açısından tartışıp bu önlemlerin ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına olabilecek muhtemel etkilerini analiz ediniz.
5- Mükelleflerin vergi ile ilgili ödevlerini belirterek, bu ödevlerin yapılıp yapılmadığının hangi yöntemlerle tespit edilebileceğini temel başlıklar itibariyle yazıp kısaca açıklayınız. 


 

Vergi Usul Hukuku Final Soruları-2014

 


 
Gazi Üniversitesi

Bu Sayfayı Arkadaşlarınla Paylaşmak İster misin ?
vergi usul hukuku final sorulari gazi uni universitesi
GERİ DÖN
İsim:*
E-Mail:
Güvenlik: *